TILSTANDSRAPPORT

KEND DIT HUS FØR DU KØBER DET


Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter


 

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver rapporterne en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.


Du kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, man laver eftersyn på ejerlejligheder. Når der laves tilstands- og elinstallationsrapport på en ejerlejlighed, skal ejerlejlighedens fælleseje nemlig gennemgås – ellers er rapporterne ikke gyldige.

 

Hvem bestiller tilstandsrapporten


Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig, men ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig.


Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster 4.000 til 10.000 kr., alt efter størrelsen på boligen. Du kan få rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris.


Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.


Hvem bestiller elinstallationsrapporten


Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed.  Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og installatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed.


 

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og koster mellem 1.500 og 3.500 kr, alt efter størrelsen på boligen.


INFORMATION TIL SÆLGER

INFORMATION TIL KØBER

KOPI AF SÆLGERS OPLYSNINGER